logosportfryslan

In de sport zijn altijd vrijwilligers nodig! Sportverenigingen zorgen voor de sportbeoefening van veel mensen, zorgen voor vertier en plezier, ontspanning en gezond bezig zijn. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de sportverenigingen. Er zijn verschillende taken voor vrijwilligers: van trainer, schoonmaker, barman/vrouw tot zitting nemen in het bestuur. Vrijwilligers ontwikkelen het beleid, begeleiden de jeugd, zorgen voor het organisatie van activiteiten en het inzichtelijk maken van de financiën.

Meer vrijwilligers? Vaak loopt u als bestuurder van een sportvereniging tegen allerlei zaken aan: Sport Fryslân adviseert uw sportvereniging ook op het gebied van vrijwilligers. Zo kunnen uw vrijwilligers bijvoorbeeld cursussen en workshops bij Sport Fryslân volgen. Ook werken wij met het concept meer vrijwilligers in korte tijd. Heeft u te weinig vrijwilligers? Geef u dan op voor deze cursus. Meer vrijwilligers gegarandeerd!

Kijk voor meer informatie op: www.sportfryslan.nl/sportverenigingen en  www.sportwerkgeverfryslan.nl.

Wie zijn wij?
Sport Fryslân is hét sportkenniscentrum van Friesland. Wij zetten onze expertise in om sporten en bewegen mogelijk te maken voor alle Friezen. Sporten in verenigingsverband is de beste garantie voor voldoende, structureel én verantwoord bewegen.

FB   twitter_circle_color-512   linkedin-icon