7 januari 2015 – De Maatschappelijke Stage in Fryslân

Einde verhaal of een nieuwe start?

De maatschappelijke stage is vanaf schooljaar 2014/2015 niet langer verplicht. De scholen kunnen zelf bepalen of zij door blijven gaan met deze stage of de vrijgekomen onderwijstijd op een andere manier willen invullen. Met het wegvallen van de verplichting verandert er veel voor de leerlingen, scholen, vrijwilligersorganisaties, stagemakelaars en gemeenten in Fryslân.

Er is veel onduidelijkheid over de toekomst van de maatschappelijke stage. Welke scholen besluiten om ermee door te gaan, al dan niet in afgeslankte vorm? En welke juist om ermee te stoppen? Wat is de achterliggende motivatie hiervan? Maar vooral ook: wat zijn de praktijkervaringen van de betrokken scholen, leerlingen en organisaties? Partoer geeft een antwoord op bovenstaande vragen in dit Fluchskrift.

Vraag het Fluchskrift aan bij:  ebultsma@partoer.nl

 

Henk de Jong7 januari 2015 – De Maatschappelijke Stage in Fryslân