9 april 2015 – Workshop ‘Geldzorgen….zorgen voor geld’

Iedere vrijwilligersorganisatie, vereniging of stichting krijgt er steeds vaker mee te maken: te weinig geld. Daarbij krimpen subsidies en stijgen de (vaste) kosten. Contributies kun je niet onbeperkt verhogen. Kortom: de rek lijkt er soms helemaal uit. Maar plannen en activiteiten kunnen nog steeds uitgevoerd worden door het zoeken naar middelen systematisch aan te pakken. Een goede interne organisatie daarbij is zeer belangrijk.

In deze workshop worden de beste kansen op een rijtje gezet: begroten ‘zonder’ geld, hulp van fondsen, sponsoring, nieuwe vormen van donateurschap, evenementen met garantstellingen, financiële acties en inspelen op het speerpuntenbeleid van overheden. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een werkboek met checklists en stappenplannen.

De workshopleider is Jan Klumper. Jan heeft zijn sporen meer dan verdiend op dit vlak. Kijk voor meer informatie op zijn website www.bureaujanklumper.nl

Vorig jaar is deze workshop een viertal keer georganiseerd in Fryslân. Omdat er erg veel belangstelling was voor de workshop organiseren Doarpswurk en Partoer de workshop nog een keer. Dit vindt plaats op:
Donderdag 21 mei 14.30-16.30 uur in Leeuwarden.
De kosten voor deze workshop zijn 20 euro per persoon (incl. koffie/thee en werkboek).

U kunt zich aanmelden voor 1 mei via e-mailadres: info@doarpswurk.nl.

Graag willen wij de volgende gegevens bij uw aanmelding ontvangen:

Organisatienaam*

Aantal personen*

Naam/namen,

Adres (factuur),

Telefoonnummer, mailadres,

(*indien van toepassing)

 

Neem voor meer informatie contact op met:

Partoer, Els Bultsma 058-2348500 of Doarpswurk, Lysbeth Andela 0566-625010

 

 

Henk de Jong9 april 2015 – Workshop ‘Geldzorgen….zorgen voor geld’