6 oktober 2014:  SESAM Academie: advies op maat voor vrijwilligersorganisaties

Maatschappelijke organisaties hebben te maken met veel veranderingen, zoals terugtredende overheid, vergrijzing van vrijwilligers, individualisering, diversiteit, informatisering, enzovoort.  Er worden daardoor hoge eisen gesteld aan organisaties en vrijwilligers. Het is goed te weten dat er gekwalificeerde vrijwillige SESAM Adviseurs zijn die organisaties kunnen adviseren en ondersteunen. Mogen wij ons kort aan u voorstellen? De SESAM Academie (SESAM = Senioren en Samenleving), zelf ook een vrijwilligersorganisatie, bestaat inmiddels 10 jaar en zet zich in voor maatschappelijke organisaties. Stichtingen en Verenigingen die eerder gebruik maakten van advisering door SESAM Adviseurs zijn bijvoorbeeld: migrantenorganisaties, wereldwinkels, ouderenorganisaties, welzijnsorganisaties, patiëntenverenigingen, inloophuizen, hospices, culturele organisaties, musea, kinderboerderijen, voedselbanken, sportverenigingen en dierenbeschermingsorganisaties.

Voorbeelden van advisering en ondersteuning zijn:

  1. het ontwikkelen van een toekomstvisie of een meerjarenbeleidsplan
  2. het opzetten van vrijwilligersbeleid
  3. het schrijven en ontwikkelen van een projectplan
  4. het verbeteren van de PR en marketing
  5. het voeren van onderhandelingen
  6. het begeleiden van samenwerking of fusie met andere organisaties :
  • het begeleiden van een bestuursvergadering of een brainstormsessie
  • het helpen oplossen van een conflict
  • het verruimen (sponsoring/fondsenwerving) of beheren van de financiële middelen
  • het beter en efficiënter vergaderen Onze adviseurs zijn allen vrijwilligers en werken “om niet”.

De bijdrage die wij vragen   (€ 75 per dagdeel excl. BTW) wordt gebruikt om de organisatie van de SESAM Academie en de opleiding en nascholing van onze adviseurs te bekostigen. Heeft u een vraag of wilt u nadere informatie wij komen graag , vrijblijvend met u kennis maken om de mogelijkheden te bespreken. De SESAM Adviseurs in Friesland zijn: Frank van den Broek, Henk Sikkema, Rob Stol en Joke Hoftijser Wilt u nadere informatie ontvangen of een afspraak maken, neem dan gerust contact via www.sesamacademie.nl of stuur een mail naar info@sesamacademie.nl

Henk de Jong6 oktober 2014:  SESAM Academie: advies op maat voor vrijwilligersorganisaties