12 februari 2015 – Inspiratiebijeenkomst op 3 maart “Kunst versterkt”

[Uitnodiging Inspiratiedag] [Kunst Versterkt]

Zijn we ons wel bewust van de impact die de (amateur)kunsten hebben op de samenleving? Nederland bàrst van de activiteiten op het gebied van de kunsten. Dat rijke aanbod draagt zonder meer bij aan de leefbaarheid in ons land, maar maken we wel optimaal gebruik van alle kansen die de kunsten ons bieden? Welke rol kunnen de kunsten spelen in een maatschappij die in rap tempo verandert? Hoe kunnen we kunstenaars betrekken bij de aanpak van ruimtelijke en maatschappelijke kwesties?

Keunstwurk organiseert in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) een inspiratiedag over de rol van de kunsten in de veranderende samenleving. Met deskundige sprekers, concrete praktijkvoorbeel-den en verrassende invalshoeken.

Hierbij nodigen we u van harte uit voor deze Inspiratiedag op dinsdag 3 maart. Meer informatie over het programma en locatie in bijgeleverde PDF (Kunstversterkt), of op onze website: https://www.keunstwurk.nl/kunstversterkt

Direct aanmelden kan via dit formulier<https://www.keunstwurk.nl/node/67017>.

Henk de Jong12 februari 2015 – Inspiratiebijeenkomst op 3 maart “Kunst versterkt”