7 januari 2015 – Vrijwillige inzet

Welzijn Centraal, Partoer, Ventura Plus en Miks welzijn nodigen u graag uit voor de conferentie Vrijwillige Inzet met als thema:

“Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?”

Vrijwillige inzet, mantelzorg  en participatie staan prominent op de agenda van politiek en beleidsmakers. Tijdens de conferentie Vrijwillige Inzet komt onder andere aan bod:

 “Wat zijn de kansen en grenzen van een toenemend beroep op vrijwilligers en mantelzorgers?”

Door middel van werkplaatsen en kennispleinen waar vrijwilligers en mantelzorgers en professionals  hun ervaringen met u delen, zoeken we antwoorden op vragen als:

  • Wat betekent de taakverschuiving van betaalde krachten naar de informele zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening?
  • Waar moeten wethouders, ambtenaren, lokale politici en professionals op letten om te beoordelen in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om meer aan vrijwilligers en mantelzorgers over te laten? Is er afstemming tussen overheden, professionals en vrijwilligersinitiatieven?

De uitkomst is een advies voor ambtenaren, politici, wethouders en professionals met betrekking tot de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in het sociale domein. Prof. Dr.Jan Willem Duyvendak verzorgt de key- note speech. Als hoogleraar is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en hij is medeauteur van het gelijknamige  boek “Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?”

Datum   :  Dinsdag 10 februari 2015
Tijdstip  : 16.00 – 21.00 uur
Locatie  : WTC Expo Leeuwarden, Heliconweg 52, Leeuwarden
Kosten   :  € 35, – p.p.(incl. buffet en drankjes)

Programma:

15.30  – 16.00 uur Ontvangst met koffie en thee met muziek van Piter Wilkens
16.00  – 16.15 uur  Welkom door dagvoorzitter Arjette de Pree & Ernst Janssen, directeur Welzijn Centraal
16.15  – 16.45 uur  Key- Note Speech Jan Willem Duyvendak
16.45  – 17.30 uur  Eerste ronde Werkplaatsen
17.30  – 18.30 uur  Stampottenbuffet & Kennispleinen
18.30  – 19.15 uur  Tweede ronde Werkplaatsen
19.15  – 20.00 uur  Forumdiscussie*
20.00  – 21.00 uur  Afsluiting & gelegenheid tot napraten met koffie en thee

* Aan de forumdiscussie zullen deelnemen:  Prof. Dr. Jan Willem Duyvendak- hoogleraar maatschappelijke vraagstukken Universiteit van Amsterdam, de heer Sjoerd Tolsma- wethouder gemeente Súdwest Fryslân,  mevrouw Drs. Ingrid van de Vegte- directeur-bestuurder Partoer, de heer Wietze Kooistra-  wethouder gemeente Opsterland en  de heer  Andries Ekhart-  wethouder gemeente Leeuwarden.

Werkplaatsen:

1.  Participatie: Tussen kansen en grenzen.

2.  Meedoen: (Niet) alles kan met een beperking.

3.  Mantelzorg: Vrijwillige mantelzorgondersteuning.

4.  Burgerinitiatieven: Welke rol kunnen burgerinitiatieven spelen binnen het sociale domein?

5.  (In)formele zorg: Waar ligt de scheidslijn tussen vrijwilliger, mantelzorger en professional in de zorg?

6. Burenhulp: Laat het de buren maar doen!

Kennisplein:

Op het Kennisplein zijn verschillende organisaties en burgerinitiatieven aanwezig. Tijdens het buffet  kunt u van gedachten wisselen met deze partijen. Ook vindt u op het Kennisplein informatie over het haalbaarheidsonderzoek naar een provinciale “Academie voor vrijwillige inzet en informele zorg”.

Aanmelden:

Aanmelden kan tot en met 30 januari via onderstaande knop.

aanmeld

Meer informatie:

Meer informatie over de conferentie vindt u op de website kansenengrenzen.tumblr.com. U kunt ons ook volgen op Twitter:  #kansenengrenzen.

 

 

Henk de Jong7 januari 2015 – Vrijwillige inzet